Šta je LIMS softver

 

LIMS – Laboratory Information Management System označava sastav upravljanja procesima u laboratoriju primjenjujući informacijske tehnologije. Laboratoriji koji uvedu ovakav softver upravljanja mogu jednostavnije i preciznije upravljati svojim podacima. Na taj način će korisnici laboratorija moći lakše uočavati nepravilnosti koje se dešavaju u radu laboratorija. LIMS softver pojednostavljuje uvođenje norma kao što su ISO/IEC 17025, ISO 9001 i dobrih praksa kao što su GLP (dobra laboratorijska praksa) i mnogo šire. LIMS softver omogućava lakše povezivanje s drugim IT sistemima i na taj način se formira celoviti informacijski sistem.

LIMS je sistem koji pomaže u radu laboratorija, a počeo se razvijati 80-tih godina prošlog veka. Pošto se do tada radilo sve ručno, i svi podaci su čuvani u papirnatom obliku dolazilo je do teškoća u pronalaženju podataka i samih upravljanja tim podacima u laboratoriju. Da bi se ti problemi izbegli i ubrzao rad i učinkovitost laboratorija razvijen je LIMS sistem specijaliziran za rad u laboratorijima. Kako se razvijala informatika tako se i LIMS sistem osavremenjivao i pratio najnovija dostignuća.

LIMS softver osigurava pomoć prilikom svih laboratorijskih procesa od upita za ispitivanjima do izvještaja o ispitivanju. 

Pomoću njega se prikupljanju i razmenjuju podaci iz spoljnih izvora. 

Osigurava se mogućnost objedinjavanja svih podataka koji čine određeni postupak. 

Osigurava se visoka preciznost, sigurnosti i sljedivosti.

Pomoću LIMS sistema olakšava se pronalaženje nesukladnosti u laboratoriju i uočavanje kritičnih tačaka koje otežavaju i usporavaju rad u laboratoriju. 

Uvođenjem LIMS laboratorija postiže automatizaciju svakodnevnih postupaka, olakšavanje komunikacije između svojih korisnika kao i komunikacije sa svojim klijentima.